МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Мудири шуъба – доктори илми тиб, корманди калони илм, чаррохи дарачаи тахассусии оли   Кодиров Даврон Мухаммадчонович. Собикаи кориаш 43 сол, аз соли 1990 адои ин вазифа мекунад. У хатмкунандаи(1973) Донишкадаи Давлатии Тиббии Точикистон ба номи Абуали ибни Сино буда, соли 1983 рисолаи номзадиро дар мавзуи «Холангиоскопия в комплексной интраоперационной диагностике патологии желчных протоков», ва соли 1998 рисолаи докториро дар мавзуи « Этиопатогенез и хирургическое лечение язвенных пилородуоденальных стенозов» дифоъ намудааст. Тахти рохбарии у чахор рисолаи номзади илм дифоъ гаштааст. У муаллифи зиёда аз 200 маколахои илми ва 2 монография мебошад.

Курбонов Джумабек Махсудович, собикаи кори – 20 сол. Номзади илми тиб, рисолаи номзадиро дар мавзуи « Рефлюкс-эзофагит при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, осложненной пилородуоденальным стенозом» соли 2006 дифо намудааст. Зиёда аз 30 маколахои илми нашр намудааст.

Кодиров Фарход Давронжонович, чаррохи дарачаи тахассусии оли, собикаи кориаш 18 сол, номзади илми тиб, рисолаи номзадиро дар мавзуи «Диагностика и хирургическое лечение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, сочетанной с хроническим нарушением дуоденальной проходимости» соли 2004 дифоъ намудааст. Зиёда аз 80 маколахои илми нашр намудааст.

Қосимов Худойберди Шораҳматович, собикаи кори 10 сол, номзади илми тиб,чаррохи дарачаи тахассусии оли, рисолаи номзадиро соли 2012 дифоъ намудааст. Зиёда аз 10 маколахои илми нашр намудааст.

Амонов Улугбек Мухаммадиевич, собикаи кори 8 сол, чаррохи дарачаи тахассусии дуюм

Холов Зафар Умарович, анестезиолог, сохиби дарачаи якуми тахассуси, собикаи кори 12 сол.

Фаъолияти илмии шӯъба. Самти асосии тадқиқоти илмии шӯъба проблемаи табобати ҷарроҳии бемории заҳми рӯдаи дувоздаҳангушта бо оризаи дуоденостеноз мебошад.

Дар шӯъба намудҳои зерини амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида мешаванд:

 1. Ваготомияи селективии проксималӣ.
 2. Ваготомияи селективии проксималӣ бо якҷоягии амалиёти обияткашкунии меъда.
 3. Ваготомияи селективии проксималӣ ва бо якҷоягии дуоденопластика.
 4. Буриши меъда бо усули Бильрот-1
 5. Буриши меъда бо усули Бильрот-11
 6. Буриши меъда бо усули Ру.
 7. Ҷарроҳии реконструктивии меъдаи буридашуда.
 8. Ҷарроҳии чурраи параэзофагеалии диафрагма.
 9. Ҷарроҳии эзофаго-кардиомиотомия ва фундопликация бо усули Дор дар бемории ахалдазияи кардиа.
 10. Ҷарроҳии буриши рудаи борик.
 11. Ҷарроҳиихии гемиколэктомия
 12. Ҷарроҳии ногузарогии шадиди рӯдаҳо.
 13. Ҷарроҳии заҳми хуншори меъда ва рӯдаи дувоздаҳангушта.
 14. Ҷарроҳии билиарӣ.
 15. Ҷарроҳии кистаҳои эхинококкии ҷигар.
 16. Ҷарроҳии реконструктивии тракти билиарӣ.
 17. Ҷарроҳии кистаи ғадуди зери меъда.