ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Шўъбаи 1-уми гастроэнтерологї базаи табобати бемориҳои узвҳои ҳозима: бемориҳои талхадон, ғадуди зери меъда, рўдаи борик ва ғавс мебошад.

Дар айни замон мувофиқи вазифаҳои асосии шўъба ин ерии ташҳисї ва табобатї дар бемороне, ки бо ављгирии беморї ё декомпенсатсия мебошад. Бемориҳои зерин дохил мешаванд.

 • Бемории рефлюкси гастроэзофагеалї
 • Гастрити музмин
 • Дуоденити музмин
 • Бемории захми меъда ва рўдаи 12-ангушта
 • Холесистит
 • Панкреатит
 • Бемориҳои илтиҳобии рўда (бемории Крон, колити захмии ғайривижави)
 • Синдроми рўдаи ҳасос
 • Синдроми пас аз резексия (бемории меъдаи чарроҳишуда, синдроми паз ас холесистэктомия)

Базаи ташхисї имкониятҳои васеъи усулҳои функсионалї, инструменталї ва

озмоишї дорад. Аз рўи нишондод гузаронида мешавад:

 • ЭГДС бо гузаронидани биопсия
 • Муайянкунии Helicobacter Pylori бо усули нафасї ва ситологї
 • Ултрасадои узвҳои ковокии шикам
 • Рентгеноскопияи қисми болои узвҳои ҳозима
 • Колоноскопия
 • Ректороманоскопия
 • Ирригография
 • ЭКГ
 • Таҳлили умумии хун, пешоб, фазла
 • Таҳлили биокимиёвии хун
 • Таҳлили микробиологияи фазла
 • Таҳлили вирусологии хун ба вирусњои В, С, Д, ВИЧ бо усули ИФА
 • Таҳлили вирусологии хун ба вирусњои В, С, Д бо усули ПСР
 • Таҳлили хун барои муайяннамудани микроэлементҳо Fe, Cu

Корҳои консултативиро акад. Мирољов Ғ.Қ., директори пажуҳишгоҳ, д.и.т. Азимзода С.М., профессорони пажуҳишгоҳ, д.и.т. Авезов С.А., д.и.т. Дустов А.Д., д.и.т. Қурбонов Ҳ.Х., д.и.т. Қодиров Д.М. ва д.и.т. Ахмедов С.А. мегузаронанд.

Дараљаи баланди фоиданокии ерии тиббї ки ба беморон расонида мешавад, ерии дигар мутахассисон лозим дониста мешавад. Ҳамкорї бо мутахассисони шўъбаи љарроҳи, табиби қалбшинос, гинеколог, уролог, дандонпизишк гузаронидани табобати ҳамагуна бемориҳои гастроэнтерологиро дар бар мегирад ва муњлати табобати статсионариро кам менамояд.

Раҳимова Хайри Кодировна – Мудири шўъба, номзади илми тиб, корманди калони илми, табиби гастроэнтеролог дорои дараљаи олї, аълочии тандурустї Љумњурии Тољикистон. Аз соли 1988 то инљониб дар МД «Пажўњишгоњи гастроэнтерологияи» Вазорати тандурустї ва Њифзи иљтимоии Ањолии Љумњурии Тољикистон  фаъолият менамояд. Фаъолияташро аз вазифаи ходими хурди илмї оѓоз намуда дар вазифањои  мухталиф, аз љумла роњбари курсњои бозомўзи кор кардааст. Айни њол дар шуъбаи љигар ва ѓадуди зери меъда њамчун ходими калони илмї ва аз соли 2009 мудири шуъбаи муолиљавї фаъолият намуда истодааст. Соли 2010 такмили иќтисоси табиби гастроэнтеролог дар МД Таълимии донишкадаи тањсилоти баъди дипломии кормандони соњаи тандурустии Љумњурии Тољикистон гузаштааст. Соли 2007 рисолаи номзадии илмии тиб «Хронические диффузные поражения печени дельта-вирусной этиологии (некоторые аспекты вирусологии и иммунологии)» њимоя кардааст. Муаллифи зиёда аз 46 маќолањо ва фишурдањо, ки  дар маљаллањои бонуфузи Руссия ва Тољикистон ба чоп расидааст. Мавзуъи бахшида ба бемории диффузии љигар бо сабаби вирусї ва аутоиммунї шудааст. Иштирокчии конфронсњои байналмиллалии   гастроэнтерологњо ва гепатологњо дар давлатњои Руссия ва  Тољикистон мебошад. Айни њол дар мавзўъи бемории диффузии љигар бо сабаби вирусї, ѓайривирусї ва аутоиммунї кор бурда истодааст. Муаллифи монографияи «Гепатити музмин ва сиррози љигар бо сабаби вируси Д» мебошад. Инчунин яке аз муаллифони стандартњои клиникї оиди беморињои узвњои њозима мебошад.

Раҳимова Хайри Кодировна

Камолова Нигина Тоњировна, номзади илми тиб, корманди илм, табиби гастроэнтеролог дараљаи олї. Аз соли 2006 то инљониб дар МД «Пажўњишгоњи гастроэнтерологияи» Вазорати тандурустї ва Њифзи иљтимоии Ањолии Љумњурии Тољикистон  фаъолият менамояд. Саршавии корашро аз вазифаи ходими хурди илмї оѓоз намуд, баъд аз он ба ҳайси корманди  илмии  шуъбаи морфологї ва табиби гастроэнтеролог шуъбаи №1 муолиљави фаъолият менамояд. Соли 2016 бошад, рисолаи номзадиро дар мавзуи «Хусусияти клиники – вирусологии, иммунологї ва морфологї љараёни музмини паҳновар вайроншавии љигар бо сабобҳои вируси омехта (HBV+HDV, HBV+HCV, HBV+HCV+HDV)» тасдиқ намудаст. 32 макола ва  тезис навиштааст. Иштирокчии конфронсњои байналмиллалии   гастроэнтерологњо ва гепатологњо дар давлати  Тољикистон мебошад. Айни њол дар мавзўъи бемории диффузии љигар бо сабаби вируси омехта кор бурда истодааст.

Орифљонова Нигора Махмадљоновна, корманди илм, табиби гастроэнтеролог дараљаи якум. Аз соли 2005 то инљониб дар МД «Пажўњишгоњи гастроэнтерологияи» Вазорати тандурустї ва Њифзи иљтимоии Ањолии Љумњурии Тољикистон  фаъолият менамояд. Саршавии корашро аз вазифаи ходими хурди илмї оѓоз намуд, баъд аз он ба ҳайси корманди  илмии  озмоишгоњи биокимиёвї ва табиби гастроэнтеролог шуъбаи №1 муолиљавї фаъолият менамояд. Соли 2015 такмили иќтисоси табиби  гастроэнтеролог гузаштааст. Муаллифи12 макола ва  тезис мебошад. Иштирокчии конфронсњои байналмиллалии   гастроэнтерологњо ва гепатологњо дар давлати  Тољикистон мебошад. Айни њол дар мавзўъи бемории диффузии љигар бо сабаби вирусї, ѓайривирусї кор бурда истодааст.

Мирзоев Љалолиддин Мењрољович, табиби гастроэнтеролог, аз соли 2009 то инљониб дар њамин Пажуњишгоњи гастроэнтерология кору фаъолити худро идома мебахшад. Соли 2009 то 2012 Ординатураи клиникиро дар њамин Пажуњишгоњ гузаштааст. Соли 2014 то 2017  аспирантураро низ дар инљо ба итмом расонидаву, њоло дар арафаи њимоя мебошад. Мавзўи илмї – беморињои стеатози ѓайриэтанолии љигар мебошад.  Собиќаи кориаш 11-солро дар бар мегирад.

Қаҳорова Иноятхон Ањмадалиевна, њамшираи тибби калон дараљаи олї.