ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Шуъбаи вирусологияи Пажуњишгоњи гастроэнтерология яке аз шуъбањои, ки бо таљњизоти њозиразамона муљањаз мебошад.

Аввалин  шуда  дар Ҷумњурии Тољикистон кормандони ин шуъба ба омузиши гепатитњои вируси А, В, С, Д, Е  инчунин ба омухтани сохт ва стуруктураи онхо шуруъ намудаанд.  Дар шуъба  бахши реаксияи занҷирии полимериазӣ  (ПЦР) низ мављуд мебошад ки ба омухтани миќдори ДНК ва РНК  гепатитњои В ва С инчуни барои муаян кардани РНК гепати Д тањлилњо гузаронида мешавад.

Шуъбаи вирусологии дорои ду табиб тањлилгари дараљаи олї   ва ду тањлилгар мебошад.  Мудири ин шуъбаро аълочии тандурустии Тољикистон Рамазонова Замира Љалиловна ба ухда дорад.

Омузиши ин соњаро дар Амрико ва кишварњои Аврупо инчунин дар шањрњои Руссия гузаштааст.   Њарсол такмили иихтисосро дар кишвари Руссия мегузарад.

Дар муайян кардани вирусњо бошад табиби дараљаи олї  Абова Д.Ш. фаъолият дорад. Асосан дар ин бахш зиёда аз 5-намуди гепатитњо муайян карда мешавад. Курси такмили ихтисосро дар шањри Масков гузаронидааст. Ин бахш бо технологияи  њозиразамона аз љумла  имуноферментний анализаторњо таљњизонида шудааст. Ва тамоми ташхисњо дар ин дастгоњои њозиразамон гузаронида мешавад.

Номгўи тањлилњои ки ин шуъба мегузаронад

 

Нишондодњои асосї
1 HBsAg
2 Анти-HCV
3 HBcor IgM
4 Анти HAV IgM
5 Анти HDV
Бахши ЗПР (ПЦР)
Нишондодњои асосї
1 ДНК – HBV
2 PHKHCV

Дар озмоишгоҳ ба ғайр аз хизматрасонии боз ба корҳои илмию тадқиқоти  машғул мебошанд. Натиҷаи ин корҳои олми дар журналҳои дохил ва хориҷи кишвар дар намуди фишурда ва мақлола ба чоп мерасад. Дар сатҳи хизматрасони ба халқ  боз кормандони ин озмоишгоҳ  барои иштирок дар корҳои илми ва тадқиқоти инчунин озмунҳои байналмилали иштирок менамоянд.